Werkwijze

Uitleg over de werkwijze

  1. Intakegesprek: Tijdens dit gesprek wordt duidelijk op welk vlak hulp nodig is. We maken kennis (kind, ouder en begeleider) en kijken of het ‘klikt’. Eventuele toetsgegevens, onderzoekverslagen en begeleidingsplannen worden besproken.  Hier zijn geen kosten aan verbonden.
  2. Onderzoek: door middel van afnemen van toetsen, en/of gesprek met de school, waardoor er voldoende gegevens zijn om te beginnen met het handelingsplan.
  3. Opstellen handelingsplan, voor 8 tot 10 weken, waarin de doelen  en de werkwijze van de begeleiding omschreven worden.
  4. Wekelijkse begeleiding: 1 uur per week (inclusief 10 tot 15 minuten zelfstandige verwerking van de leerstof, die door mij worden besteed aan rapportage en contact met ouder/ verzorger).
  5. Evaluatie: na afloop van en op basis van het handelingsplan. Ook wordt het eventuele vervolg van de begeleiding besproken.

Meer informatie of kennismaken? Neem contact op.