Vakgebieden

Extra hulp wordt gegeven op het gebied van:

  • technisch lezen
  • begrijpend lezen
  • spelling
  • grammatica
  • rekenen
  • studievaardigheden
  • huiswerkbegeleiding
  • (vermoeden van) dyslexie
  • (vermoeden van) dyscalculie

 

Hiernaast werk ik ook met kinderen die iets anders nodig hebben naast de leerstof, zoals werkhoudingsproblemen.

Deze extra hulp kan gegeven worden aan kinderen op de basisschool, de eerste jaren van de middelbare school en indien nodig voor het MBO (rekenen en taal/spelling).