Praktijk voor Remedial Teaching: Leren door doen!

Wat is Remedial Teaching en voor wie?

Remedial Teaching betekent extra hulp bij leerproblemen.

Dit kan nodig zijn bij kinderen in de basisschoolleeftijd, maar soms ook als je op de middelbare school zit en ergens tegenaan loopt. 

De extra begeleiding die je kind krijgt, is niet vergelijkbaar met huiswerkbegeleiding of bijles. Bijles is vaak een herhaling van de eerder aangeboden lessen. Remedial teaching werkt planmatig, doelgericht en intensief met kinderen en jongeren. Daarbij leren ze omgaan met hun leer- of gedragsprobleem

Doel van de begeleiding:

  • verkleinen van de leerachterstand
  • vergroten van het gevoel van competentie
    (wat je allemaal al kunt en weet, wat je kwaliteiten zijn)
  • herwinnen van het zelfvertrouwen
  • leren plannen

Leren door doen, omdat:

…je door te doen erachter komt wat je moeilijk vindt. Fouten maken hoort daar ook bij, want zij zorgen ervoor dat je erachter komt wat er dan niet goed ging, en hoe je het dan moet doen, of wat voor hulp je kunt gebruiken. Dus fouten maken mag, graag zelfs!

Methodieken:

We gaan ervan uit dat je pas kunt leren als je lekker in je vel zit. Daarom beginnen we met een ontspanningsoefening, die zorgt dat je alles wat je al meegemaakt hebt die dag los kunt laten en dat je open staat voor nieuwe dingen. Er worden verschillende methodes gebruikt voor de vakken, maar er wordt ten eerste naar het kind met zijn of haar hulpvraag gekeken, daar gaat het immers om. Bij het leren spelen natuurlijk ook factoren mee als concentratie, faalangst, zelfvertrouwen, beelddenken en motivatie. Samen gaan we aan de slag om het leren weer leuk te maken. Daar kunnen ook spelvormen bij aan bod komen, bijvoorbeeld met behulp van het lichaam, als dit past bij het kind en de hulpvraag. Zoals het oefenen van de tafels op een balansbord, of het gebruik van een bal bij het spellen. Dan ben je dus niet alleen met je hoofd bezig. Grote kans dat je zelf ook weet hoe je het beste leert! En anders komen we daar samen achter.

Ik werk samen met diegenen die betrokken zijn bij uw kind. Samenwerking verlicht het werk van de leerkracht en de zorg van de ouders.

 

 Voor Ter Aar, Nieuwkoop, Alphen a/d Rijn, e.o.